Служители от Областна администрация Разград осъществяват контрол върху дейността по Проект „Подкрепа за заетост”

22.07.2015

Служители от Областна администрация Разград извършват ежедневни проверки на дейността на 60-те безработни от бюрата по труда, които бяха назначени от Областния управител Петър Василев в началото на юли по Проект „Подкрепа на заетост”.

Целта на извършените рутинни дейности от служителите на администрацията е да бъдат проследени и контролирани етапите от реализирането на проекта. Във връзка с осъществяването му назначените лица се грижат за поддържане проводимостта на речните корита в 11 рискови обекта извън населените места – почистват речните корита и дерета от наноси, дървесна и храстовидна растителност, и от битови отпадъци.Към началото на страницата