Областният управител Петър Василев проведе работна среща със зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков

17.07.2015

Днес (17 юли) в Областна администрация Разград Областният управител Петър Василев проведе работна среща със зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, с кметове и зам.-кметове на общините - Разград, Кубрат, Лозница, Исперих и Цар Калоян.

Срещата бе свикана във връзка с реализацията на проект на Министерството на здравеопазването на стойност 85 милиона евро,  финансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., с който ще бъдат модернизирани сега действащи или ще бъдат изградени нови спешни центрове и филиали към тях, ще бъдат закупени 400 линейки и апаратура.

В област Разград изцяло нов Център за спешна медицинска помощ ще бъде изграден в Разград,  нови сгради за нуждите на филиалите ще се изградят в Цар Калоян и Лозница, а по предложение на Областния управител Петър Василев такива ще бъдат създадени и в общините Завет и Самуил. По време на срещата стана ясно, че базите, които заемат филиалите за спешна медицинска помощ в Кубрат и Исперих ще бъдат реконструирани и модернизирани, за да покрият стандартите.

Д-р Шарков уточни, че основната идея, която има Министерството, е да няма място в страната, където линейката да пристига до пациента за повече от 20 минути. Именно затова се организират срещи с областни управители и общински кметове, които да преценят и ако има нужда чрез общински съвет да определят терени, които да бъдат дарени  на държавата и на тях да бъдат построени центрове за спешна помощ. Зам.-министърът посочи, че новите постройки ще бъдат типови и познаваеми в цялата страна.Към началото на страницата