Прилагане на временна основа на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия

04.11.2013

Очакванията на ЕС към Украйна са да предприеме решителни стъпки в избирателната, съдебната и конституционната реформи, съответстващи на международните стандарти.

Решението за подписване на Споразумението ще се приеме на заседанието на Съвет „Външни работи“ на ЕС, което ще се състои на 18 ноември 2013 г., като се очаква външните министри  да вземат предвид отчета на мисията Кокс-Квасневски по изпълнението на поставените условия. Датата на временното прилагане на търговските договорености ще бъде оповестена допълнително.

Изграждането на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна ще даде възможност за либерализация на търговията и ще спомогне за насърчаване на търговско-икономическите отношения между България и Украйна. По-тясната икономическа интеграция посредством зоната за свободна търговия ще бъде стимул за икономически растеж и ще създаде възможности за бизнеса както в страните от ЕС, така и в Украйна.

Споразумение за асоциране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговияКъм началото на страницата