60 безработни ще бъдат ангажирани от Областния управител по Проект „Подкрепа за заетост”

09.07.2015

Общо 60 безработни регистрирани в бюрата по труда в Област Разград бяха назначени в началото на месец юли по Проект „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”, който се реализира от Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта. Договорите на ангажираните в Област Разград бяха подписани от Областния управител Петър Василев, който ще бъде техен работодател в продължение на четири месеца.

Основната цел на новоназначените е поддържане проводимостта на речните корита в 11 рискови обекта, разположени извън населените места, чрез извършване на набелязани превантивни дейности и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи и във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциалния риск от наводнения в страната. В тази връзка ще бъдат извършвани рутинни дейности по речните корита и дерета от наноси, дървесна и храстовидна растителност и от битови отпадъци.

Средствата за трудовите възнаграждения на назначените се финансират по европейски програми и са в размер на 380 лева.Към началото на страницата