Областният управител проведе работна среща за качеството на питейната вода

03.07.2015

Днес Областният управител Петър Василев проведе работна среща, на която присъстваха-кметът на Завет Ахтер Велиев, на Самуил - Бейтула Сали, зам.-кметът на Исперих Илиян Дочков и представители на РЗИ Разград, Басейнова дирекция-Плевен и ВиК асоциациите в областта. Целта на срещата, която бе по инициатива на инж. Айдън Мехмед – управител на „Водоснабдяване и канализация” ООД –гр. Исперих, бе да се обсъди проблемът със завишените стойности на нитрати в питейната вода в областта. Според проучвания на РЗИ Разград в момента в някои населени места количеството на нитратите в питейната вода надвишава леко допустимите стойности.

Едни от основните източници на замърсяването на водата са – прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство, отпадъчните води от бита и животновъдството.

По време на срещата Областният управител направи предложение дискусията по проблема да продължи с работна среща на 24 юли, като освен към присъстващите на днешната среща, участие да вземат и представители на – Асоциацията на зърнопроизводителите в област Разград, на отдел „Растителна защита” към ОДБХ, ОД „Земеделие” и останалите общини от областта, за да обсъдят въпроса и да вземат превантивни мерки за недопускане на разпространението му.Към началото на страницата