Областната комисия по заетостта заседава в сряда

27.01.2015

На 27 януари в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областната комисия по заетост, с председател зам.областният управител Виолета Тодорова, на която бе представен проектът за Държавен план-прием в държавните и общински професионални училища на територията на Област Разград, през учебната 2015/2016 година. Началникът на РИО Разград Живка Димитрова уточни, че Министерството на образованието и науката за първи път дава възможност в рамките на Държавния план- прием за професионално образование или обучение да бъдат включени защитени от държавата професии. Тя подчерта, че тези предложения следва да бъдат направени на областно ниво, като МОН са посочили  критерии, с които да бъдат съобразени. Някои от предложенията за нови защитени професии, които професионалните гимназии предлагат са –„оператор в дървообработването”, „строители” и др.

Две нови паралелки ще бъдат разкрити в професионални гимназии в областта. В ПГ по СС „Хан Аспарух” в Исперих ще се обучават ученици в професионално направление хранителни технологии, професия „Работник в хранително –вкусовата промишленост”, а в ПГ по икономика „Робер Шуман” Разград ще бъде разкрита паралелка за обучение на „Организатори интернет приложения”.

По време на заседанието бе съобщено още, че предложеният план-прием за настоящия период е съобразен с действащите нормативни актове за прием на ученици в държавни и общински училища. Отчетено бе и, че състоянието на училищната мрежа и броят на учениците, завършващи VII клас и основно образование по общини, както и наличието на необходимите условия за провеждане на обучението, са налице и няма да бъде възпрепятстван възпитателният процес.Към началото на страницата