Военно окръжие Разград е в готовност за осигуряване на техника запас при необходимост

14.10.2021

Военно окръжие Разград има готовност при необходимост да осигури на военните формирования техника запас. Това отчете неговият началник подполковник Диян Желев на онлайн заседание на Областния съвет за сигурност с председател областния управител Иван Борисов. Подполковник Желев докладва резултатите от годишния преглед на мобилизационната готовност на юридическите и физическите лица в региона, собственици на такава техника. Той добави, че според проверката необходимата техника е налична и е обезпечена с водачи. Изготвена е и документацията, касаеща готовността за предоставяне и реда за оповестяване при необходимост.

  Заседанието бе свикано в изпълнение на утвърдения годишен план на Областния съвет за сигурност за 2021 г.Към началото на страницата