Заключителна пресконференция по проект ”Исперих – Разград – Попово: Път на древни култури и традиции”

15.01.2015

На 15 януари 2015 г. г-жа Виолета Тодорова – заместник областен управител на Област Разград взе участие в заключителната пресконференция по проект ”Исперих – Разград – Попово: Път на древни култури и традиции”.

Събитието се проведе в гр. Исперих в заседателната зала на Общинската администрация в града. Проектът беше изпълнен с финансиране от Оперативна програма ”Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, като неговата продължителност беше 24 месеца. Бенефициент по проекта беше Общинска администрация Исперих с партньори: общините Разград и Попово. Негова цел беше развитието на регионален туристически продукт в трите общини. В резултат от изпълнението на проекта се наблюдава увеличаване на туристопотока в трите общини.

Г-жа Тодорова изрази готовност за подкрепа от страна на Областна администрация Разград за бъдещи инициативи за надграждане и разширяване резулататите от проекта.Към началото на страницата