Стоян Ненчев подписа протокол за намерение за създаване на форум за регионално съгласие и сътрудничество между Русенски университет и Областните администрации на Русе, Разград, Силистра и Търговище

28.11.2013

Областният управител на Област Разград взе участие в семинар – Русенският университет  - партньор и двигател в областното регионално развитие

Семинарът се проведе под патронажа на Областният управител на област Русе и в него взеха участие областните управители на областите Разград и Силистра. Той бе иницииран във връзка с осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на РУ „Ангел Кънчев” и активностите му в регионалния триъгълник – връзка между висшето образование, научните изследвания и иновациите в подкрепа на регионалното развитие.

Стоян Ненчев приветства организаторите, като подчерта „Приносът на Русенски университет за регионалното развитие на Област Разград е безпорен. Налице е един работещ академичен механизъм, гарант за професионално висше образование, транслатор на кадри, които намират своето място в профилираните среди.”

Той не пропусна да апелира към своите колеги, както и към присъстващите кметове на общините Русе, Разград, Силистра и Търговище, че „трябва да продължаваме да бъдем адекватни на поставените цели, чиято реализация допринасят за областното и регионално развитие.

Областният управител на Област Разград със своя подпис изрази съгласие за подготовка на Меморандум за сътрудничество между РУ „Ангел Кънчев” и областните администрации на Русе, Разград, Силистра и Търговище във връзка със създаването на Форум за регионално съгласие и сътрудничество между Русенски университет и областните администрации на областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.

Документът ще бъде подготвен и подписан от страните в срок до шест месеца.Към началото на страницата