ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК В ОСЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – РАЗГРАДСКИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021Г.

04.07.2021

Ден

Час

Община/място

05.07.2021г. Понеделник

от 12:00 часа

Цар Калоян – Читалище "Съзнай себе си - 1895 г." пл. "Демокрация" №1, гр. Цар Калоян

05.07.2021г.

Понеделник

от 10:00 часа

Самуил – Читалище "Христо Ботев" с.Самуил, ул."Димитър Благоев" №38;

05.07.2021г.

Понеделник

от 10:30 часа

Завет - Читалище "Саморазвитие 1902" - ул."Лудогорие" №19 А, гр.Завет

06.07.2021г.

Вторник

от 15:00 часа

Исперих – Читалище "Съзнание-1891 г.", ул."Васил Левски" №71, гр.Исперих

06.07.2021г.

Вторник

от 10:00 часа

Лозница – ОДК ул. „Ивайло“ №1, гр. Лозница,

06.07.2021г.

Вторник

от 16:15 часа

Кубрат - Спортна зала ул. „Хан Крум“, гр.Кубрат

07.07.2021г.

Сряда

от 10:30 часа

Разград - ОбКЦ пл."Независимост" №2, гр.Разград

от СИК №182600001 до № 182600029

07.07.2021г.

Сряда

от 17:30 часа

Разград - ОбКЦ  пл."Независимост" №2, гр.Разград

от №182600030 до № 182600069Към началото на страницата