Установени са нови българо-румънски бизнес партньорства по време на Коледно търговско изложение в Гюргево

21.12.2014

Началото на нови бизнес партньорства между фирми от Област Разград и Окръг Гюргево беше поставено по време на участието на представители на бизнеса от област Разград в традиционното Коледно търговско изложение в гр. Гюргево, Румъния, проведено на 19 и 20 декември 2014 г.

Участието на българските фирми в изложението беше организирано по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” по Програмата за  трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., с водещ партньор – Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.

По време на изложението, със съдействието на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, беше организирана бизнес среща на българските фирми с потенциални партньори от Гюргево. Срещата беше последвана от индивидуални бизнес разговори и посещения на място във фирми в Гюргево.

Представители на българския бизнес изразиха мнение, че подкрепата на партньорите по проекта е позволила да се осъществят бизнес контакти с румънски фирми, за което са срещали големи трудности до момента.

В изложението участваха над 30 фирми и земеделски производители от Област Разград и Окръг Гюргево, сред които „Микро 67” АД, „Инокс” ООД, „Ориент 2011” ЕООД, „Метал амбалаж” ООД, „ЕЛ ЗЕМ” ЕООД, „Мелиса 97” ЕООД, „Гранит мар 2008” ЕООД, занаятчийско предприятие „Цвети Терзиева”, земеделски производители и др.

През следващата седмица представители на румънски фирми ще посетят град Разград за продължение на бизнес разговорите.Към началото на страницата