Късов поздрави участниците в обучение за противодействие на домашното насилие

17.06.2021

Заместник-областният управител Найден Късов поздрави участниците в обучение по прилагане на Закона за защита от домашното насилие. То се провежда в Островче, по проект на Център за съзидателно правосъдие, с председател Георги Милков. Обучението е част от дейностите, заложени в плана на Областния съвет за противодействие на домашното насилие  в област Разград.

  „Темата ми е близка, защото като заместник-кмет на община Цар Калоян съм бил дългогодишен член на съвета. Тогава са ме търсили много хора с подобни проблеми, а аз съм ги насочвал към институциите и организациите, от които може да получат помощ“, заяви Късов.Към началото на страницата