Заседание на Постоянната комисия за развитие на младежта и спорта в Област Разград

12.12.2014

На 15.12.2014 г. /понеделник/ от 14.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе заседание на Постоянната комисия за развитие на младежта и спорта в Област Разград при следния дневен ред:

  1. Определяне на 10-те най-добри спортисти на Област Разград, най-добър треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезател за 2014 г.;
  2. Разни.

Определянето на десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад състезател, най-добър треньор и най-добър отбор на Област Разград за 2014 г., ще бъде извършено въз основата на подадени в Областна администрация Разград номинации от общинските администрации на територията на Област Разград.

В гласуването, освен членовете на Постоянната комисия за развитие на младежта и спорта в Област Разград, ще вземат участие и представители на местните медии.

Официалната церемония по връчване на призовете ще се проведе на 17.12.2014 г. /сряда/ от 11.00 ч. на VІІ етаж Областна администрация, фоайе.Към началото на страницата