Нивата на наблюдаваните водоеми в Област Разград са нормални

04.12.2014

Спокойна е обстановката, относно нивата на наблюдаваните язовири на територията на Област Разград. Спазва се предписанието на Междуведомствената комисия за плановото изпускане до нива – 50% от капацитета на водоемите.

Нормално допустуми са завишения до 10% при валежи.Към началото на страницата