Областният управител на Разград Петър Василев подписа споразумение за сътрудничество със СНЦ „Одисея”

04.12.2014

Документът е израз на общото становище на двете организации, че е необходимо подобряване и задълбочаване на партньорските отношения между регионалните власти и неправителствения сектор в областта на материалното и духовно подпомагане на лица в неравностойно социално положение

Областният управител на Разград Петър Василев подписа споразумение за сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел „Одисея” – Разград, представлявано от Силвия Вълева. Тя заяви, че всяка година за Коледа пристигат два тира с помощи от сдружение „Света Филомена” - Германия. Тези помощи се раздават на социалните заведения и на крайно нуждаещите се.

На 30 ноември в община Самуил са раздадени дрехи, играчки на над 100 социално слаби. Предстои такива благотворителни инициативи да се проведат в останалите общини в Област Разград, допълни Петър Василев. Да припомним, че на 3 декември по време на отбелязването на Международния ден на хората с увреждания в Разград той обеща да подсигури помощни средства за инвалидите, благодарение на това споразумение за сътрудничество.

Документът визира желанието на двете организации да подпомагат хората със специфични потребности. В конкретика споразумението включва: реализиране на обмен на информация, относно проблемни области в действащата социална и здравна политика и съответно разработване и внасяне на предложения за преодоляването им. В ход на сътрудничеството ще бъдат набелязани идеи за ограничаване на съществуващи неблагоприятни социални фактори и генериране на добри практики в тази насока. Ще бъдат координирани усилията при организиране и провеждане на благотворителни инициативи за хуманитарно подпомагане на уязвими и рискови групи от хора, живеещи на територията на Област Разград.

Партньорският процес  ще бъде изграден на взаимно сътрудничество при реализиране на конкретни дейности и програми, насочени към социалната адаптация на лица в неравностойно положение, в частност на сираци, възрастни хора, инвалиди, лица с ментални увреждания и социално слаби граждани.Към началото на страницата