Разград - домакин на заседание на смесената българо-румънска земеделска работна група

28.11.2013

„Птицевъдство – производство, технологии на отглеждане, реализация, възможности за подпомагане” бе темата, по която дискутираха румънски и български експерти в областта на птицевъдството.

Областна администрация – Разград бе домакин на изнесено заседание на Смесената българо-румънска земеделска работна група. То бе организирано от Областна администрация – Русе, Окръжен съвет Гюргево, Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус” и Асоциация Еврорегион „Данубиус”.

Румънски и български експерти в областта на птицевъдството обсъдиха състоянието, тенденциите и проблемите, и си подадоха ръка заедно да търсят възможности за преодоляването им, както и за нови бизнес контакти.

Представителите на Областните дирекции на Агенциите по безопастност на храните в областите Русе и Разград представиха птицевъдството в двете области. Фирма „Пилко” ЕАД сподели добри практики при отглеждането на птиците от практическа гледна точка.

Проявен бе интерес от страна на румънските гости към „Пилко” и към ферми за патици. В най-скоро време ще бъдат осъществени бизнес контакти.

Гостите от Румъния, които взеха участие в изнесеното заседание, бяха водени от Думитру Гаврила – заместник – председател на Окръжен съвет – Гюргево /ОСГ/. Той бе придружаван от: Петре Мимиш –съветник в ОСГ, Клара  Мъркулеску – директор на Транграничен Бизнесцентър  „Данубиус”, Дорлин Палку – администратор на щраусова ферма – Сураки, кметове на общините Кособа, Събърени и Гръдинари. В работната румънска група бяха и представители на Агенцията за плащания и интервенции в земеделието; Агенцията за плащания и развитие на селските райони и рибарство – Гюргево; експерти и румънски медии.

Заседанието, последно за годината, бе водено от зам.-областните управители на Областите Русе и Разград.

Зам.-областният управител на Област Разград Иван Борисов получи плакет от своя румънски колега.Към началото на страницата