Стоян Ненчев:Кметовете на общини в Област Разград да се възползват от възможностите на проекта "Студентски практики"

26.11.2013

Необходимо е предприемане на мерки за преодоляване на безработицата и специално на младежката безработица като основен приоритет на Европейския съюз, за ограничаване на процеса на напускане на младите хора на областта и за изграждане на устойчива връзка между образователната система, администрацията и бизнеса, коментира днес областният управител по време на пресконференция

Като особено подходящ и актуален инструмент за провеждане на политики в сферата на образованието и заетостта, може да се определи проект „Студентски практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент на проекта е Министерството на образованието, младежта и науката.

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Бюджетът на проекта е 56 000 000 лева. Срокът на изпълнение на проекта е до 31.10.2014 г.

Целта на проекта е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Проектът допринася за създаването на устойчиви партньорства между администрацията, бизнеса и университетите,  за провеждане на реални политики в сферата на образованието и заетостта.

От началото на проекта са обявени 493 места за студентски практики в местната власт, териториалните структури на изпълнителната власт и в секторите на образованието, здравеопазването и социалните услуги в Област Разград. От тях са заети около 150 места.

Областна администрация – Разград е заявила 8 места за специалисти публична администрация, ВиК, юристи, счетоводител, агроном и експерт „Здравен мениджмънт”.Към началото на страницата