79 ДОКЛАДА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ТРАДИЦИОННАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУ ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ – РАЗГРАД

01.11.2014

 Авторите на двата най-добри  доклади  бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper на Ректора на РУ ”Ангел Кънчев”

На 31.10. и 01.11.2014г. в хотел ”Централ” се проведе традиционната двудневна научна конференция с международно участие  на РУ ”Ангел Кънчев” - Филиал Разград ”Традиции и иновации в химичните, хранителните и биотехнологиите”. Тази година конференцията беше посветена на 145 години БАН, 70 години СУБ и  Деня на народните будители.  Този най-престижен научен форум на Лудогорието беше организиран съвместно с Дом на науката и техниката Разград, Регионален академичен център на БАН Разград, Съюз на учените в България - клон Разград, Община Разград и се проведе  под патронажа на Областния Управител на област Разград.       

На откриването на конференцията присъстваха областният управител на област Разград д-р Илиян Драмалиев, председателят на Общинския съвет г-жа Милена Цанева, главният координатор на Националната Академична Мрежа на БАН член кореспондент Димитър Димитров,  зам.-ректорът по Научно и кадрово развитие на Русенски университет проф. д-р Ангел Смрикаров, представители на Дома на науката и техниката, много преподаватели от различни университети на страната, координатори  на Регионалните Академични Центрове в страната, представители на бизнеса и медиите. Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.

След откриването на конференцията бяха представени два пленарни доклада от изтъкнати български учени: проф. д-р Павлина Долашка от Института по органична химия с център по фитохимия  на БАН представи своя доклад „От науката към бизнеса”, а доц. д-р Александър Елияс от Института по катализ на БАН запозна присъстващите с   катализа за опазване на околната среда и фотокатализа. След това в заседанията на двете секции бяха представени 79 доклада  с актуална научна и производствена тематика.  Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Шумен, Ямбол, Сливен, Стара Загора и др. В работата на конференцията взеха участие  и учени от чужбина – имаше представители на научни организации от Украйна, Русия,  Испания и др.   С голяма част от тях преподавателите от Филиала в Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията  се включиха и представители на почти всички фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите  и хранителни технологии.

Авторите на двата най-добри  доклади от двете по секции  бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper на Ректора на РУ”Ангел Кънчев”. Отличените доклади са ”Зол-гел синтез и характеристика на състави в ситемата BSCCO” с автори Росица Райкова, Теодора Райчева, Богдан Богданов, Янчо Христов и  ”Алгоритъм за изграждане на 3D геометричен модел на биореактор с разбъркващо устройство за прилагане на метода CFD” с автори Добрин Георгиев, Диян Радев. Авторите и на двата доклада са от Университет „проф. Асен Златаров” гр. Бургас.

За гостите на конференцията беше организирана и богата културна програма, включваща обзорна автобусна екскурзия на Разград и посещение на Историко - археологическия резерват ”Абритус” и тренировъчната база на ПФК  „Лудогорец”.Към началото на страницата