Министър Клисарова: Делегираните бюджети няма да отпаднат

23.11.2013

Обеща да помогне за изграждане на спортна база в Езиковата гимназия

На посещение в Разград бе министър Анелия Клисарова. Тя бе придружена от депутатите Татяна Буруджиева, Хами Хамиев и Борислав Гуцанов.

По време на срещите си с областния управител, кметовете на общини, директори на училища от област Разград,  министър Клисарова сподели изразените проблеми – преждевременно напусналите ученици по семейни и социални причини; необходимостта да бъдат обхванати 5-6 годишните деца; нуждата от повишаване на функционалната грамотност, качеството на образованието и на педагогическите кадри.

На образованието в Разград е нужно догонващо развитие посочи областният управител Стоян Ненчев, предвид недобрите резултати в тази сфера. Той благодари на депутат Буруджиева за подкрепата и съдействието при визитата на министъра на образованието и науката.

В Разград министър Клисарова заяви, че делегираните бюджети няма да отпаднат. Всяко училище ще получава базова стойност за издръжка. Ще бъде въведена т.нар. принадена стойност към делегираните бюджети. Ще бъдат завишени - единния разходен стандарт между 7 и 9% за Домовете за деца със специални и образователни потребности, в зависимост от тежестта на заболяването, както и единния разходен стандарт за училищата с професионално – технически направления.

През 2014 г. са предвидени 20 млн. лева за обновяване на автобусния парк, което на практика ще реши проблема с недостига на автобуси в училищата.

Като основни приоритети министър Клисарова изтъкна развитието на електронното и дистанционно обучение; равнопоставеността на извънучилищните звена с детските градини и училищата и разгръщане на стратегията за връщането на децата в училищата, както и създаване на регистър на подрастващите.

260 612 лева е сумата, която ще бъде отпусната за ремонти на 22 училища на територията на област Разград, стана ясно още от срещите с министър Клисарова.

Тя заяви, че ще окаже съдействие и подкрепа в проекта на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” в Разград за изграждане на спортна зала, която ще даде възможност на 1200 ученици да спортуват. Посети Езиковата гимназия и на място видя необходимостта от тази спортна придобивка за Разград.

Правителството обяви за свой приоритет образованието и го доказа с Бюджет 2014, заяви министърът на образованието и науката в РазградКъм началото на страницата