Областният управител Гюнай Хюсмен бе гост на церемонията по първа копка на ремонта на Център за работа с деца на улицата

09.07.2020

 

Областният управител Гюнай Хюсмен участва в официална церемония „Първа копка“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, която се проведе днес, 9 юли, в двора на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“, гр. Разград. Заедно с кмета Денчо Бояджиев те направиха първа копка за старт на строителните дейности.

Събитието е задължителна дейност за директна комуникация в изпълнение на мерките за публичност, с която да се информира обществеността за приноса на ЕС за изпълнението на предвидените интервенции, и предвид извънредната епидемична обстановка се проведе при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и прилагане на мерките за отстояние.

На церемонията присъстваха и зам.-кметовете на община Разград Милена Орешкова и Добрин Добрев, ръководителят на проекта арх. Илин Солаков, учители, родители и граждани.

В приветствието си към присъстващите г-н Хюсмен припомни, че образованието и децата са приоритет за правителството на страната ни. Той благодари на кмета и екипа му, и пожела да има още много такива „първи копки“, за да се развива градът ни и да се създават по-добри условия за обучение и възпитание на нашето бъдеще – децата.

Директорът на социалната услуга „ЦРДУ“ – Катя Радева плисна  менче с вода и здравец, както повелява традицията, и пожела успешна и лека работа на изпълнителите на обекта. 

Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ се реализира в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Общата му стойност е 989 999,98 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ), а продължителността на проекта е 30 месеца.

Проектните дейности предвиждат извършването на основен ремонт в сгради общинска собственост (част от бивш Дом за медико-социални грижи за деца, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпа на лицата с увреждания до сградите и доставката на базово оборудване и обзавеждане, необходими за нормалното функциониране на Центъра.

След създаване на подходящите условия и обновяване на материалната база,  съществуващата услуга в общността „Център за работа с деца на улицата“ ще бъде пребазирана от сегашното си местоположение на втори етаж в корпуси, условно наречени Блок А и Блок Б.

С днешната церемония „Първа копка“ се дава символичен старт на строителните дейности, които ще бъдат изпълнени от  ДЗЗД (дружество) „САВ-МАТИС“ гр. Разград и включват подмяна и изграждане на нови Ел и ВиК инсталации, подмяна на съществуващата дограма с нова петкамерна PVC дограма и стъклопакет с ниско емисионно ниво, подмяна на отоплителната инсталация (за отопление ще бъдат монтирани алуминиеви радиатори и лири), топло- и хидроизолиране на външни стени, покриви и подове, монтаж на слънчеви колектори. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност и чрез използване на съвременни икономични светлоизточници и осветителни тела. Обектът ще осигури достъпната архитектурна среда, чрез изграждане на нов вход чрез пасарел, достъпен за хора с увреждания.

Строителният надзор за обекта ще се осъществи от „Дема“ ЕООД, гр. Варна.Към началото на страницата