Министрите на труда и земеделието откриват реконструирани междуселищни пътни участъци

23.11.2013

 „През изминалите седем години от прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. у нас се осъществиха редица общински проекти, насочени към подобряване на условията на живот в малките общини. Макар и по-малки като мащаб тези проекти са жизненоважни за много населени места в страната, които не разполагат с достатъчно финансови средства и разчитат изключително на тази подкрепа, затова призовавам всички общини да се използват по наддоговарянето на средства по ПРСР”. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков, който заедно с министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов откри реконструирани междуселищни пътни участъци финансирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР 2007-2013 г. в община Самуил, област Разград. Новата пътна мрежа е около 20 км. и обхваща пътища в община Самуил. Проектът е в размер на 5 330 668 млн. лв.

На събитието присъстваха областният управител на Разград Стоян Ненчев, народният представител от ДПС Хами Хамиев и народният представител от „Коалиция за България” Татяна Буруджиева.

„В областта по тази мярка се изпълняват още 14 проекта на обща стойност над 35 млн. лв., от които вече са разплатени 21 млн. лв.”, съобщи министър Адемов.  Той информира, че през тази седмица с решение на Министерски съвет по мярка 321 се осигуряват допълнителни 126 млн. лв. за общински проекти. Към началото на страницата