Предстоящо заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград

01.07.2020

 

На 2 юли 2020 г. (четвъртък) от 10,30 часа, в конферентната зала на хотел „Централ“ в град Разград, ще се проведе годишно заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН), при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на ОСПДН за 2019 г.;
  2. Обсъждане и приемане на план за дейността на ОСПДН за 2020 г.;
  3. Представяне на напредъка по създаване на Кризисен център в област Разград като приоритетна дейност в плана за дейността на ОСПДН.
  4. Актуализиране състава на ОСПДН;
  5. Приемане на промени на ротационен принцип в състава на Областния оперативен екип   (ООЕ) към ОСПДН;
  6. Посещение на място от членовете на ОСПДП на сграда в община Разград, ремонтирана и пригодена за създаване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик.

Официални гости на заседанието ще бъдат Галин Григоров – Областен управител на област Русе и Митко Стайков – Областен управител на област Търговище.

 Към началото на страницата