Предстоящо заседание на Областния съвет по условия на труд

17.06.2020

 

На 18.06.2020 г. (четвъртък), от 10,30 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе редовно заседание на Областния съвет по условия на труд.

На него директорът на дирекция „Инспекция по труда- Разград ще представи отчет за контролната дейност на дирекцията за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2020 г. и основни приоритети в дейността и́ през 2-то полугодие на 2020 година.

Ще бъде направен анализ на трудовия травматизъм в Област Разград, за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2020 година, от директора на ТП на НОИ - гр. Разград.

Ще се обсъждат проблеми и добри практики по осигуряване безопасни и здравословни условия на труд.

 Към началото на страницата