В навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост Областният управител Гюнай Хюсмен поставя началото на инициативата „Виртуална културна сцена „Лудогорие“

21.05.2020

По традиция, културният календар на област Разград през месец май е наситен с редица интересни изяви. Настоящата извънредна епидемична обстановка с COVID-19 възпрепятства провеждането на тези събития.

Твърде вероятно да не бъдат проведени и дванадесетото издание на Събора на българското народно творчество в Копривщица и Национална кампания „Живи човешки съкровища“, за които в организацията на участието на изпълнители от област Разград участва Областна администрация Разград.

Живеем в условия на световна пандемия и това няма как бързо да се промени. Но може всички заедно да направим така, че дните ни да са изпълнени с позитивни мисли и красота, с която ни дарява изкуството във всичките му направления.

Жителите на нашата област са ценители на културните събития и имат нужда от естетическа изживявания.

За да отговори на тези потребности, в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Областният управител Гюнай Хюсмен поставя началото на инициативата „Виртуална културна сцена „Лудогорие“.

Проектът включва стартиране на нов канал в You Tube, с наименование „Културна сцена „Лудогорие“/ Ludogorie Culturе Stage“, който ще даде възможност за безплатен достъп на жителите на област Разград, респективно и на потребители от целия свят до постиженията на разградската култура.

Каналът може да откриете на следния линк: https://www.youtube.com/channel/UCZt721sNIZJFXbTFIXkNMag.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Регионален експертно-консултантски център на читалищата в Разград, Театрално-музикален център Разград, вкл. ДТ „Антон Страшимиров“, Сцена „Назъм Хикмет“, Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“; Капански ансамбъл Разград; Център за подкрепа на личностното развитие – Център за работа с деца, гр. Разград;Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и други културни институции.

Днес стартираме функционирането на канала със записи на театрални постановки на Държавен театър „Антон Страшимиров“, литературни четения на служители на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и на деца и ученици, концертни изпълнения на Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“, Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за работа с деца, гр. Разград и на самодейни състави при читалища от област Разград.

Структурата на канал „Културна сцена „Лудогорие“/ Ludogorie Culturе Stage“е отворена за нови попълнения. Тази инициатива е покана към всички разградски културни институции и творци, които искат техните материали – като видеозапаси на музикални изпълнения, театрални постановки и т.н., да бъдат листвани в канала, могат да се свържат с организаторите на адрес ludogorie_culture_stage@mail.bg.

Всички участващи организации носят отговорност за спазването на авторските и сродни права в предлаганите материали.

Каналът ще има няколко раздела – „Театър“, „Музика“, „Читалищна самодейност“ и „Литературни четения“.

Децата ще открият интересни театрална пиеси и музикални изпълнения в раздел „Изкуство за деца“.

Видеозаписите ще бъдат споделяни и във Фейсбук страницата на Областна администрация Разград.

Проектът ще допринесе за опазване и съхраняване на нематериалното културно наследство на етносите и етнографските групи в област Разград.

Културата и изкуството винаги са били приоритет в работата на Областния управител.

 

https://www.youtube.com/channel/UCZt721sNIZJFXbTFIXkNMag/playlistsКъм началото на страницата