Областният управител се срещна с представители на бизнеса от Румъния

21.11.2013

На 21 ноември 2013 г. Областният управител на Област Разград – г-н Стоян Ненчев проведе работна среща с Г-н Алесандру Япънджак – Председател  на Търговско-индустриалната и земеделска камара в Гюргево и с г-н Симеон Захариев – Председател на Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара Разград. Основна тема на срещата беше обсъждане на възможности за разширяване на икономическото сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево.

Констатира се тенденцията от последните години  - румънски търговци да изкупуват селскостопанска продукция от Област Разград – плодове (главно череши, вишни, малини) и зеленчуци. Гостите от Румъния споделиха, че е проявен интерес и към закупуване на големи количества зърно, пилешко месо и  пчелен мед;

Домакините изразиха желание за създаване на предпоставки големият поток румънски туристи, които преминават през Област Разград на път за българското Черноморие да посещават Археологически резерват „Абритус”.

Обсъдени бяха и текущи въпроси относно стартиращия съвместен проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Бенефициенти по проекта са Областна администрация – Разград и камарите в Разград и Гюргево. Една от основните цели на проекта ще бъде подпомагане на фирми и земеделски производители от Област Разград в търговски изложения в Окръг Гюргево и на румънски представители на бизнеса в Област Румъния.Към началото на страницата