Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.

20.03.2020

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание се издава Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.Към началото на страницата