ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

18.03.2020

 

 

Уважаеми дами/господа,

 

Обръщаме се към Вас с молба да подпомогнете разпространението на важна ин- формация, свързана с плащането на месечните сметки с падеж след 13 март, до всички битови клиенти на компанията.

 

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои- те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

 

Компанията ще се обърне и към Български пощи за сътрудничество и информиране за удължения срок на плащане специално на възрастните хора в по-малките населени места.

 

Бихме искали да Ви напомним, че ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков  път  чрез  директен   дебит,   банкомат   или   с   платежно   нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруднение да погаси дължимата сума за потребена електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случаи, като заявление за това може да подаде и на телефон 0700 80061.

 

Предвид извънредната обстановка всички центрове за обслужване на компанията работят снамаленоработновремеот8до14часасобеднапочивкаот12до

12.30 ч. за дезинфекция. Посещението в клиентските центрове става при нова организация,катовпомещениетоседопускатсамотолковаклиенти,колкотоса

 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Варна Тауърс, кула Г, бул. Вл. Варненчик 258, Варна 9009

ЕИК 204146759

 

 
   

За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали пов- реди.

Следвайки своята политика за откритост и сътрудничество ЕНЕРГО-ПРО е в го- товност да предостави на Вас и жителите на община/село… данни или допълни- телни разяснения за своята работа при създалата се ситуация. За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дру- жества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон 0700 161 61/имейл info@erpsever.bg– oтносно присъединявания, сму- щения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север.

Телефон 0700 800 61/имейл service@energo-pro.bg– относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.

Благодарим Ви за сътрудничеството и бъдете здрави.

 

 

С уважение,

 

 

Ангел Ангелов

Анжела Тонева

Председател на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕАД

Член на Управителния съвет

на „ЕНЕРГО–ПРО Варна” ЕАДКъм началото на страницата