Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на откриването на ремонтираната детска градина „Приказка“

10.03.2020

Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на ремонтираната по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ детска градина „Приказка“.

Сред официалните гости на церемонията бяха и заместник-кметовете Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, началникът на РУО-Разград Ангел Петков,  главният архитект на Община Разград Илин Солаков, заместник-председателят на Общинския съвет Калоян Монев, ръководителят на Областния информационен център Юлиян Данаилов, общински съветници, ръководителят на проекта Недим Тахиров, родители.

Ремонтните дейности в градината бяха за 650 500 лв. без ДДС, в рамките на които бе подменена дограмата. Изпълнени са топлоизолационни системи по външни стени, по покриви, по подовете над сутерена. Над терасите са монтирани сенници. Подменени са водопроводната и канализационна мрежи в санитарните възли към групите. Изпълнена е отоплителна инсталация с автоматично управление – с нов котел на течно и газообразно гориво и с алуминиеви радиатори. За осигуряване на общодостъпна среда за хората с увреждания е  изпълнена оборудвана с ръкохватки рампа и във всички подменени настилки са изпълнени съответните тактилни плочи. Обновен е целият двор с шест детски площадки с нови съоръжения.

В детската градина е доставено учебно, кухненско и компютърно оборудване и обзавеждане – гардеробчета, легла, съдомиялни, фурна, лаптоп и др.

С подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., бяха благоустроени и ремонтирани 12 обекта – 2 детски ясли, 7 детски градини, 2 училища и 1 физкултурен салон. Финансирането е в размер на 9 897 137,19 лв. Периодът на неговото изпълнение е 29 септември 2017 г. – 29 март 2020 г.


 Към началото на страницата