Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на откриването на ремонтираната по европроект детска градина „Шестте ястребинчета“ в град Разград

04.03.2020

Заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов бяха гости на тържественото откриване на ремонтираната по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ Детска градина „Шестте ястребинчета“  в гр. Разград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На откриването присъстваха и кметът на община Разград Денчо Бояджиев, Ангел Петков – началник на Регионално управление на образованието Разград,  Мирослав Грънчаров – заместник-кмет на община Разград, инж. Недим Тахиров – ръководител на проекта, Христина Русева – част от екипа на проекта, както и общински съветници, в т.ч. бившият кмет на община Разград Валентин Василев, родители, граждани и представители на медиите.

Общата стойност на проекта с бенефициент Община Разград  е 9 897 137,19 лв., а периода за реализация е от м. септември 2017 г. – м. март 2020 г.

С днешната церемония „Откриване на обект“, която е задължително събитие в рамките на дейностите по публичност на проекта, бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати в подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина № 6 „Шестте ястребинчета“. Изпълнител на ремонтните дейности в градината е ДЗЗД „Детски градини 18“, гр. Русе,  по сключен договор за инженеринг с обща стойност за изпълнение на проектиране, строителство и авторски надзор 655 822 лв. без ДДС. В детска градина „Шестте ястребинчета“ е извършена подмяна на неподменена дограма с нова петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет. Монтирана е топлоизолационна система по външните стени и на покрива на сградата, който е и хидроизолиран. За осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания е изпълнена стоманобетонова рампа с тактилни ивици. Възстановени са пропадания в санитарен възел на партерния етаж, където са подменени вътрешната водопроводна и канализационна инсталации. В двора на градината са изградени 7 бр. площадки за игра, оборудвани с нови съоръжения.

За контрола по изпълнението на СМР и за съответствието им с одобрените инвестиционни проекти бе упражнен строителен надзор от ДЗЗД „ЕЕ – Хасково - 2016”, гр. София.

За създаване на по-удобна и приветлива среда, в допълнение на строителните дейности, в градината е извършена доставка на оборудване и обзавеждане – легла, шкафове, съдомиялни.

Лентата на обекта прерязаха кметът Денчо Бояджиев и Петя Станева –директор на детското заведение.

Тържествен водосвет за здраве и благоденствия беше отслужен от отец Дмитрий Терзи.

Гостите на събитието бяха поздравени с музикални изпълнения на децата от детската градина.


ГалерияКъм началото на страницата