Благотворителна изложба - базар на мартеници в Областна администрация Разград

27.02.2020

По инициатива на Областният управител Гюнай Хюсмен във фоайето на 7-ми етаж на Областна администрация Разград, беше организирана изложба-базар на мартеници.

Тематичните изделия и сувенири са изработени от потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“ – Разград, и „Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – Разград.

„Целта на благотворителната инициатива е да покажем, че децата в неравностойно положениевъпреки, че са лишени от майчина ласка и топлина,са с големи сърца. Всички ние трябва да се научим  да споделяме света  на хората в неравностойно положение, за да може социалната интеграция от думи да се превърне в дела“, каза г-н Хюсмен.

 „Некатози символ на надеждата и вярата в доброто Ви зареди с енергия иви донесе много здраве, много усмивки, любов и топлина!”, пожела на младите хораОбластният управител.

Потребителите на социални услуги връчиха мартеници на кметовете на общини в Област Разград по време на работна среща с Областния управител, както и на служителите на Областна администрация, които активно се включиха в благотворителната инициатива.

Средствата от продажбата ще бъдат използвани за нуждите на социалните заведения.Към началото на страницата