Заместник областният управител Евгени Драганов беше гост на откриване на ремонтираната по европроект ДГ „Незабравка“

26.02.2020

Заместник областният управител Евгени Драганов беше гост днес, 26 февруари, на официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, на Детска градина „Незабравка“, гр. Разград.

Заместник-кметът Добрин Добрев и директорката на детското заведение прерязаха лентата и откриха официално обекта.

На церемонията присъстваха и г-жа Милена Орешкова - заместник-кмет на община Разград, г-жа Евгения Николова от Регионално управление на образованието в Разград, общински съветници, служители в общинска администрация Разград, родители, граждани и представители на медиите.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Дмитрий Терзи. В церемонията участваха дечица от група „Мечо Пух“ и Мажоретен състав към ЦРД и ДГ „Незабравка“.

Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в рамките на която се изпълнява Инвестиционната програма на Община Разград 2020, част от която е проекта. Подобряване качеството на образователните услуги е основната цел на проектните дейности, за постигането на която се инвестира в подобряване на материалната база и доставката на оборудване и обзавеждане в обекти на образователната инфраструктура на територията на град Разград – детски ясли, детски градини и училища. Бенефициент на проекта е Община Разград.

Подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина № 5 „Незабравка“ е част от детските градини, чийто строителни дейности бяха изпълнени на инженеринг, обхващаш фази проектиране, авторски надзор и строителство.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „ОП 3 - 5“, община Търговище, с. Разбойна, а стойността на договора е 428 260,08 лв. без ДДС.

За качеството на строителния процес и навременното изпълнение на дейностите бе упражняван строителен надзор от „Агенция Стройконтрол - ВТ”ЕООД, гр. Велико Търново.

За осигуряването на по-привлекателна, по-здравословна, по-комфортна среда в детската градина е изпълнено монтиране на топлоизолация на външните стени, топлинно изолиране на покрив и подмяна на дограма с PVС.

В прилежащото дворно пространство са изравнени тротоарните настилки, изпълнена е площадкова канализация за отвеждане на повърхностните води. Над терасите на втори етаж на сградата са монтирани подвижни регулируеми сенници. В двора на градината са оформени 3 къта за игра с нови детски съоръжения. Изградена е достъпна архитектурна среда.

Следващата официална церемония е за откриване на  подобект ДГ „Митко Палаузов“, на 28.02.2020 г.,  от 10:30 часа.


 Към началото на страницата