Предстоящо заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

26.02.2020

Днес, 26.02.2020 г., от 14.00 часа, в зала № 712 на Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Запознаване с Решение на Министерски съвет № 43 от 24 януари 2020 г. за одобряване на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г.

 

  1. Запознаване с получено в Областна администрация писмо от заместник-министъра на земеделието, храните и горите, във връзка с предстоящо провеждане на разяснителна кампания сред населението на област Разград за измененията и допълненията в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), обнародван в ДВ , бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

 

  1. Запознаване с определените от ЗВД задължения на кметовете и кметските наместници.

 

  1. Разни.


 Към началото на страницата