Заместник областният управител Евгени Драганов беше гост на откриване на ремонтираната по европроект ДГ „Зорница“

26.02.2020

Заместник областният управител Евгени Драганов беше гост днес, 25 февруари, на официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, на Детска градина „Зорница“, гр. Разград.

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров и г-жа Снежана Хъневска – директор на детското заведение прерязаха лентата и откриха официално обекта.

На церемонията присъстваха и г-н Ангел Петков – началник на Регионално управление на образованието в Разград, г-н Добрин Добрев – заместник-кмет на община Разград, родители, граждани и представители на медиите.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Дмитрий. В церемонията участваха и дечица от групите „Слънце“ и „Червената шапчица“.

Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в рамките на която се изпълнява Инвестиционната програма на Община Разград 2020, част от която е проекта. Подобряване качеството на образователните услуги е основната цел на проектните дейности, за постигането на която се инвестира в подобряване на материалната база и доставката на оборудване и обзавеждане в обекти на образователната инфраструктура на територията на град Разград – детски ясли, детски градини и училища. Стойността на проекта е 9 897 137,19 лв., а периодът на изпълнение е от 29 септември 2017 г. до 29 март 2020 г. Финансирането е за общо 12 обекта, в които са извършени строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната им ефективност, благоустрояване на дворни пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда. Бенефициент по проекта е Община Разград.

Подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина № 12 „Зорница“ е един от обектите, които бяха изпълнени на инженеринг по проекта, което обхваща проектиране, авторски надзор и строителство.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „ОП 3 - 5“, община Търговище, с. Разбойна, а стойността на договора е 563 258,01 лв. без ДДС.

За осигуряването на по-привлекателна, по-здравословна, по-комфортна среда в детската градина е изпълнено монтиране на топлоизолация на външните стени, топлинно изолиране на покрив и подмяна на дограма с PVC в спомагателни помещения. Над терасите на втори етаж са монтирани козирки от поликарбонат. За подобряване отводняването на сградата е изградена система от повърхностни отводнители (бетонови улеи) и са изпълнени водоплътни плочници. В двора на градината са оформени кътове за игра с нови детски съоръжения. Изградена е рампа за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

За качеството на строителния процес и навременното изпълнение на дейностите бе упражняван строителен надзор от „Агенция Стройконтрол - ВТ”ЕООД, гр. Велико Търново.

Следващата официална церемония за откриване на  подобект ще се състои на 26.02.2020 г.,  от 10:30 часа, в ДГ „Незабравка“.  


 Към началото на страницата