Областният управител Гюнай Хюсмен бе домакин на дискусия по проблемите на домашното насилие със специалното участие на професор Нели Бояджиева от Софийския университет

13.02.2020

Днес, 13 февруари 2020 г. Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе домакин на проведентата в Областна администрация Разград дискусия по проблемите на домашното насилие със специалното участие на професор Нели Бояджиева – преподавател в Софийски университет „Свети Климент Охридски”.

Събитието беше организирано от Сдружение с нестопанска цел „Център за съзидателно правосъдие”, град Разград, със съдействието на Областна администрация Разград. Участие взеха представители на редица отговорни институции и организации по превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашно насилие – Стоян Ненчев – председател на Общински съвет Разград, съдия Нели Генчева от Районен съд Разград, Веселин Якимов – прокурор в Окръжна прокуратура Разград, Любомир Георгиев – Административен ръководител на Районна прокуратура Разград, Валентин Цанев – прокурор в районна прокуратура Разград, Синан Тахсинов от Областна дирекция на МВР Разград, главен инспектор Станимир Станев – началник на РУ на МВР Разград, Радостина Неделчева – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Разград, Михаил Тодоров – Главен секретар на Областна администрация Разград и Светлин Симеонов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Разград.

Инициативата се проведе в контекста на активната дейност на Областния съвет за превенция на домашното насилие (ОСПДН) в област Разград, като консултативен орган към Областния управител на област Разград. Областният управител подчерта, че създадения през 2016 г. Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е иновативен модел на междуинституционално сътрудничество, който функционира само в нашата област и може да бъде приложен като добра практика и в други области. Присъстващите на събитието изразиха мнение, че благодарение на Областния управител се постига високо ниво на координация и взаимодействие в тази важна за обществото проблематика.

Целта на инициативата беше представяне дейността на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” и обсъждане на актуални въпроси по темата за превенцията на домашното насилие и прилагането на ЗЗДН в област Разград.

Модератори на дискусията бяха д-р Георги Милков – Изпълнителен директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” и Заместник-председател на ОСПДН и адвокат Ивелина Игнатова – член на УС на сдружението.

Областният управител приветства специалния гост на събитието проф. д-р Нели Бояджиева и изрази благодарност за нейната методическа подкрепа за дейността на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. Проф. Бояджиева е в основата на разработване и апробиране в реална среда на редица иновативни практики в сферата на превенцията на домашното насилие, като Програмата за превенция на домашното насилие в учебните заведения в област Разград. Тя е консултант и методически ръководител на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”.

По време на дискусията бяха обсъдени актуални теми като дейността на ОСПДН, инициативи и проекти на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”, работата на Консултативния център за жертви на домашно насилие към сдружението и други. Съдия Нели Генчева съобщи, че през 2019 г. в Районен съд Разград са разгледани 34 дела по ЗЗДН – двойно повече от 2018 г. констатира активизиране работата на социалните служби през изминалата година и оцени високо дейността им. Районният прокурор Любомир Георгиев припомни мъдростта, че цивилизоваността на едно общество се измерва не по неговите технически постижения, а по отношението му към слабите и болните. Според него ОСПДН е уникален за страната модел за работа, с който трябва да се гордеем.

Една от основните теми на дискусията беше извършената работа и перспективите за разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в община Разград.

Д-р Георги Милков припомни, че със средства от фонда на Офиса за военно сътрудничество по програмата за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България е извършен основен ремонт на сграда в община Разград, с който е пригодена за създаване на Кризисен център. Стойността на ремонта е в размер на 254 000 долара, като подчерта, че за да бъде напълно готова за нормалното функциониране на новата социална услуга при разкриването й в момента се търсят средства за оборудване. Георги Милков сподели, че това е най-голямата частна инвестиция в социалния сектор, чиято стойност е повече от 1% от бюджета на община Разград (500 000лв.). Според него пътят за подобряване качеството на социалните услуги е прилагането на аутсорсинг, т.е. възлагане от общините на външни изпълнители като неправителствени организации. В тази насока той вижда и развитие на Кризисен център за жертви на домашно насилие в община Разград, като друго необходимо условие е услугата да стане държавно делегирана дейност.

Районният прокурор Любомир Георгиев предложи оборудването на Кризисния център да стане с инвестиция от Община Разград.

Прокурор Валентин Цанев изрази мнение, че финансирането на ремонта от Американското посолство е оценка за добрата работа в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на ЗЗДН в област Разград.

Председателят на общински съвет Разград Стоян Ненчев определи работата на полицията, съда и прокуратурата в област Разград като отличаваща се с висок професионализъм и ефективност. Той заяви, че при планиране на проекти от неправителствения сектор и други институции е добре да съществува координация с местните власти от самото начало, за да не натоварват общинските бюджети с допълнителни разходи. Стоян Ненчев изрази готовността на местната власт в Разград за подкрепа дейността на всички институции и организации, ангажирани с проблемите на домашното насилие.

Проф. Бояджиева информира, че към момента в страната функционират 19 кризисни центъра за жертви на домашно насилие, като последният (19) е разкрит през изминалата седмица в град София.

В края на дискусията всички присъстващи подкрепиха разкриването на новата социална услуга и Областният управител призова дългият път по създаване на Кризисния център да бъде завършен успешно през настоящата 2020 година, като отново изрази пълната си подкрепа за дейността на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.

 

Галерия


 Към началото на страницата