Областна администрация Разград ще бъде домакин на информационно събитие за представяне дейността на Център за съзидателно правосъдие в град Разград със специалното участие на професор Нели Бояджиева

12.02.2020

На 13 февруари 2020 г. (четвъртък) 10.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград ще се проведе информационно събитие за представяне дейността на Сдружение с нестопанска цел „Център за съзидателно правосъдие”, град Разград със специалното участие на професор Нели Бояджиева – преподавател в Софийски университет „Свети Климент Охридски” и супервайзър на сдружението.

СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” е инициатор за създаването на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, като консултативен орган към Областния управител на област Разград.

В събитието ще вземат участие представители на съдебната власт (съд и прокуратура), полицейските органи, социалните служби, образователни и здравни институции, местни власти и граждански активисти.Към началото на страницата