Предстоящо заседание на Областния оперативен екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград

05.02.2020

Областният оперативен екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Област Разград заседава днес, 5 февруари.

На заседанието ще бъдат представени резултатите от работно посещение на членове на ОСПДН в град Варна, за обмен на опит с професионалисти по прилагането на ЗЗДН и превенцията от домашно насилие

Георги Милков – Изпълнителен директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” и заместник-председател на ОСПДН и членове на съвета, ще представятпостигнатия непредък по разкриване на кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград.

Опит при прилагането на ЗЗДН – гледната точка на полицията – кратък коментар на Ивайло Йовчев – Директор на Областна дирекция на МВР – Разград.

В дневния ред на заседанието е включено още обсъждане наструктура и съдържание на Отчет за дейността на ОСПДН през 2019г., както и на План за дейността на ОСПДН през 2020 г. Извеждане на основен приоритет за работа на ОСПДН за 2020 г.

 

Заседанието на Областния оперативен екип към Областния съвет за превенция на домашното насилие в Област Разград започва в 14,00 ч., в зала 712 на Областна администрация-Разград. То е открито за представители на медиите.Към началото на страницата