Областният управител Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на Общо събрание на сдружението„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“

03.02.2020

Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на Общо събрание на сдружението „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“, което се проведе днес, 03.02.2020 г.

Заседанието се провежда на основание чл.13, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Вътрешните правила за работата му и във връзка с постъпило в деловодството на Областна администрация Разград писмо от Община Разград, с искане за свикване на Общо събрание на сдружението.

Присъстваха кметовете на седемте общини на територията на областта, зам.-кмета на Община Разград Добрин Добрев и директорът на дирекция „Програми и околна среда“ в община Разград Недим Тахиров.

На заседанието се прие решение за актуализиране състава на Общото събрание на регионалното сдружение, както и решение относно избор на председател на регионалното сдружение.За председател беше предложена една кандидатура, на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев. След гласуване на единственото постъпило предложение за избор на председател на регионалното сдружение, Общото събрание избра Денчо Бояджиев – кмет на Община Разград за председател на сдружението.
Срокът, за който г-н Бояджиев ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на кмет.

Предстои кметовете да определят служители от администрациите си, които да подпомагат и осигуряват дейността на регионалното сдружение.

В рамките на общото събрание бяха обсъдени и теми, свързани с експлоатацията на обект: „Център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ гр.Разград, както и тема, свързана с изготвяне на Регионална програма за управление на отпадъците – Регион Разград.

Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Разград е създадено през 2016 г., съгласно Националния план за управление на отпадъците и е наречено „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“. В обхвата му са включени общините Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян, като Регионалното депо за регион Разград е изградено на територията на община Разград и е предвидено да обслужва населението от седемте общини.

Днес, Областният управител Гюнай Хюсмен изпрати писма до кметовете на общини на територията на областта, за засилен контрол,с цел предотвратяване на нерегламентирано съхранение на отпадъци и изхвърлянето им на нерегламентирани места. Писмото е във връзка със зачестилите случаи на нерегламентирано съхранение на отпадъци на територията на страната, като лицата, нарушавали нормативните изисквания извършват опити за освобождаване от тези отпадъци и изхвърлянето им на неразрешени за целта места,след въвеждане на засиления контрол и проверки на държавни институции, включително ДАНС, МВР и РИОСВ.

В правомощията на Областните управители е да координират работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта, по отношение провеждането на държавната политика по опазване на околната среда.С цел предотвратяване на такива опити са необходими обединяване съвместните усилия на всички институции отговорни за опазване на околната среда

„Моля да ни информирате незабавно, в случай на установено нерегламентирано съхранение или изхвърляне на отпадъци на територията на поверената Ви община, за да бъдат предприети действия по тяхното премахване и предаването им в съоръжения за законосъобразно третиран“,казва още в писмото Областният управител.

 

                                                                                                                      

 

 

 

 


 Към началото на страницата