Постоянната областна комисия за развитие на младежта и спорта в област Разград ще проведе заседание на 9 декември

08.12.2019

На 09.12.2019 г. (понеделник), от 14.00 часа, в зала 712 на Областна администрация Разград, ще се проведе редовно заседание на Постоянната областна комисия за развитие на младежта и спорта (ПОКРМС) в област Разград, при следния дневен ред:

1.      Актуализиране състава на ПОКРМС;

2.      Приемане на правилата за избор на 10-те най-добри спортисти на област Разград, най-добър треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезателза 2019 година;

3.      Определяне на 10-те най-добри спортисти на област Разград, най-добър треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезател за 2019 г.;

4.      Разни.

Определянето на десетте най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор и най-перспективен млад състезател на област Разград за 2019г. ще бъде извършено въз основата на подадени в Областна администрация Разград номинации от общинските администрации на територията на област Разград по приетата на заседание на Комисията методика.

В гласуването, освен членовете на Постоянната областна комисия за развитие на младежта и спорта в област Разград, ще вземат участие и представители на местните медии.Към началото на страницата