Открит урок на тема "Физика на елементарните частици" се проведе в ПГТС “Христо Смирненски“- Разград

28.11.2019

Представител на Областна администрация – Разград бе гост днес, 28 ноември, на открит урок на тема "Физика на елементарните частици", който се проведе в  ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград.

Инж. Димитричка Ангелова – директор на гимназията, изнесе урока пред деветокласниците на гимназията и гости от Община Разград, РУО-Разград, ЦУТНТ-Разград, Филиал на Русенски университет-Разград, директори, учители и ученици от професионални гимназии.

Директорката на ПГТС „Христо Смирненски“ е една от 38-те български учители, коитоимаха възможносттада влязат в големия адронен колайдер в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН)в Швейцария и да видят какво има в „страната на елементарните частици". Тя бе участник в  групата за  квалификационно обучение в ЦЕРН - ЖЕНЕВА от 29.09.2019 г. до 05.10.2019 г. по Националната програма „Квалификация“ – 2019 година и единствен представител от  област Разград.

Провокирана от основната идея на обучението в ЦЕРН, че това, което бъде видяно и научено там, може да бъде предадено впоследствие на учениците, за да придобият те по-голяма представа какво се случвам отвъд стените на Европейската организация за ядрени изследвания и да провокира интерес и желание у младите хора да се занимават с наука, с техника, с опити и експерименти, госпожа Ангелова решава да представи като очевидец  темата „Физика на елементарните частици“ с презентация.

Тя разказа за някои от нещата, които са я впечатлили най-много. Едно от тях е влизането им на 100 метра под земята и разглеждането на самия детектор, който има изключително българско участие - CMS експериментът. „Българи са правили повечето части в този детектор, който всъщност има задача да установява наличието на различни елементарни частици. ЦЕРН е уникален с това, че там са най-високите и най-ниските температури, най-големият вакуум“, информира г-жа Ангелова и сподели, че решила на изнесе открит урок, в който да използва видяното в ЦЕРН и материалите, които е получила, за да може да запали интереса на децата към науката. Директорката на гимназията смята, че това е най-добрияметод да привлечеш децата към фундаменталната физика. „Вучебните програми се отделя повече внимание на класическа физика, а на учениците им е интересен големият взрив, материя и антиматерия“, допълни тя.

В края на часа учениците бяха включени отново в групови задачи. Първата бе свързана с въпроси за най-тежката частица - Хигс бозона. При втората задача в отборите бяха включени гости на урока. Гости и ученици трябваше да изработят от една  ябълка емблемата на ЦЕРН. Тук всички се справиха много добре. За участието си в часа учениците получиха по един мъфин, украсен с елемент от строежа на атома.

Активността на учениците през часа, както и обема на  извършената работа са показателни, че инженер Ангелова  работи системно за  овладяване на знания  от учениците.

След приключването на часа инж. Ангелова изказа мнение, че чрез такива обученията в ЦЕРН учените искат да възпитат вкус и стремеж за разкриване на неизвестното и усет към откривателството. Те провокират учителите да мотивират  учениците да учат с интерес физика, информатика и технически дисциплини в университетите и да изберат професията на изследователи. Внушават идеята, че преподавателите, участници в такива обучения, подготвят бъдещото поколение физици и инженери – изследователи и учители и модерни предприемачи – иноватори.

 „Посещението ми в  централата на ЦЕРНе една сбъдната мечта. Не се отказвайте, мечтайте и постигайте мечтите си“, каза още г-жа Ангелова на своите ученици.

ГалерияКъм началото на страницата