ОБЯВЛЕНИЕ

01.11.2019

 

СЪС СВОЯ ЗАПОВЕД № РД-20-015 ОТ 31.10.2019 г.,

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

 

1. Община Самуил– 05.11.2019 г. /вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Самуил;

2. Община Лозница– 05.11.2019 г. /вторник/ от 15.00 часа, гр. Лозница, ул. „Ивайло“, № 1, в сградата на ЦПЛР – ОДК – зала 201;

3. Община Исперих- 06.11.2019 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на общинска администрация Исперих – залата на общинския съвет;

4. Община Завет – 06.11.2019 г. /сряда / от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Завет;

5. Община Кубрат– 06.11.2019 г. /сряда/ от 15.00 часа в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кубрат;

6. Община Разград– 07.11.2019 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на общинска администрация Разград - единадесети етаж;

7.Община Цар Калоян– 07.11.2019 г. /четвъртък / от 15.00 часа в сградата на ЦНСТ, ул. „Христо Ботев“, № 11, гр. Цар Калоян.

 

II. Заседанията ще протекат при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА;

2. Избиране на Председател на Общинския съвет;

3. Други.

                                                                   Към началото на страницата