Харта против корупцията прие Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Разград

19.11.2013

На свое редовно заседание Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията прие отчета за изпълнение на Плана за действие. Председателят на Областния съвет – Стоян Ненчев, областен управител, обобщи че на основание изпратена информация от страна на всички териториални звена на изпълнителната власт и кметовете на седемте общини, както и от други институции с обществено значение, няма попадени сигнали през 2013 г. за корупция.

Зам.-окръжният прокурор Милена Пенчикова сподели мнението, че най-доброто оръжие в обществените и държавните структури за борба с корупцията е информираността на гражданите, с цел по-трудно допускане на развитие на корупционни практики. Предложи подобряване на прозрачността в процедурите по обществените поръчки и по-действен контрол от страна на изпълнителите.

Членовете на Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията приеха Харта против корупцията. В документа се казва „Обединяваме усилията си и поемаме отговорността пред гражданите на Област Разград  да създадем в Област Разград среда, нетърпяща корупция, среда, подходяща за свободно развитие на гражданското общество, бизнеса, медиите и пълноценно работещи териториални и общински институции.Към началото на страницата