Представител на Областна администрация-Разград презентира Северен централен район на семинар на тема „Вашите идеи за развитието на районите”

19.07.2019

   Главен експерт „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Светлин Симеонов от Областна администрация-Разград представи Северен Централен район за планиране на семинар на тема „Вашите идеи за развитието на районите”, организиран от Националния център за териториално развитие ЕАД и проведен днес в София .

   Семинарът е част от поредица събития, на които се обсъждат идеи за актуализация на Националната концепция за пространствено развитие и изготвяне на Регионални схеми за пространствено развитие на районите. Работата по концепцията е възложена на Националния център за териториално развитие с договор от Министерството на регионалното развитие и  благоустройството.

   Светлин Симеонов оглави работна група от експерти от областите Разград, Русе, Велико Търново и Силистра, която подготви презентацията на Северен централен район. Решението за сформирането на работната група бе взето на заседание на Регионалния съвет за развитие в края на миналия месец, когато Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от Областния управител на област Русе Галин Григоров.

   В 20-минутна презентация Светлин Симеонов представи днес силните страни на Северен централен район, които имат ключова роля за неговото развитие, както и идеи за ускоряване социално-икономическото развитие на района, отчитайки специфичните териториални характеристики, местен потенциал и традиции,

   „Северен централен район – бързо и устойчиво развиващ се европейски район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация” бе мотото на презентацията.

Пълна галерия
Към началото на страницата