Областният съвет за интеграция на хората с увреждания заседава в четвъртък

15.05.2019

   Първото си работно заседание след учредяването си през февруари ще проведе днес Областният съвет за интеграция на хората с увреждания.

   Заседанието е насрочено за 10,30 ч. в зала 712 в Областна администрация-Разград. В дневния ред е включено представяне на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 от 29 март 2019г. Презентацията ще направи представител на РДСП-Разград, а представител на Дирекция „Бюро по труда“ ще представи информация за действащи национални и оперативни програми за заетост и обучение на хората с увреждания и информация за регистрирани безработни лица с увреждания в дирекциите „Бюро по труда“ в област Разград.Към началото на страницата