График на срещите на Стоян Ненчев с официалните делегации в рамките на Панаира на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти 23-25.07.2014 г.

22.07.2014

 

23.07.2014 г. /сряда/

10.00 ч. – 10.45 ч. – Орел, Русия – 703 стая

15.00 ч. – 15.45 ч. – Одунпазарь, Турция – 712 зала


24.07.2014 г. /четвъртък/

09.15 ч. – 10.00 ч. – Кълъраш, Румъния – 712 зала

14.00 ч. – 14.45 ч. – Витенберге, Германия – 712 залаКъм началото на страницата