Работна среща на Областните управители на Област Разград и Област Шумен и председателят на надзорният съвет на "АЛКОМЕТ" АД- Шумен

05.11.2013

На 5 ноември 2013 г. г-н Стоян Ненчев, Областен управител на Област Разград прие г-н Венцислав Венков, Областен управител на Област Шумен и г-н Фикрет Индже, председател на надзорния съвет на „Алкомет” АД, гр. Шумен, осигуряващ над хиляда работни места в сектора на производство на изделия от алуминий. На работната среща присъства и г-н Симеон Захариев – Председател на Регионалната търговско-промишлената и земеделска камара Разград.

На срещата бяха обсъдени възможностите за привличане на крупни инвеститори от Република Турция в Област Разград, посредством учредената на 4 октомври, 2013 г. в град Шумен, по идея на г-н Индже и под егидата на Областния управител на Област Шумен, Североизточна българско-турска търговско-индустриална камара.

Г-н Индже обяви, че целта на създаването на Камарата е осигуряване на актуална информация за бизнеса в Република Турция за възможностите за инвестиции в Североизточна България и осъществяване на посредническа роля при посещения на турски инвеститори в региона. По негова информация до този момент 15 фирми от Област Разград са се включили като членове на Камарата.Към началото на страницата