Област Разград поема председателството на Регионалния съвет на Северен централен район

10.06.2014

По време на заседанието в Русе бе взето единодушно решение Област Разград да запази статута си на избираема зона по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България за програмен период 2014 г. – 2020 г.

След като получи подкрепа от кметовете на общини в област Разград и от представители на големите неправителствени организации, Областният управител Стоян Ненчев продължи добрата мисия и потърси подкрепата на Регионалния съвет на Северен централен район. На 10.06.2014 г. по време на заседанието на РС на СЦР областните управители на Русе, Габрово, Велико Търново и Силистра единодушно подкрепиха решението Област Разград да запази статута си на избираема зона по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България за програмен период 2014 г. – 2020 г. Взетото в Русе решение ще бъде изпратено до Министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и до Управляващия орган по програмата.

Област Разград   поема председателството на Регионалния съвет на СЦР, стана ясно от провелото се заседание. Заместник-председател ще бъде кмета на Община Разград Денчо Бояджиев.Към началото на страницата