Стоян Ненчев прие Русенския митрополит Наум

06.06.2014

Той счита, че няма причини да бъде ревизирано решението на дядо Неофит за отстраняването на отец Цоньо от служение в храма в село Осенец.

Русенският митрополит Наум, придружен от архиерейски наместник отец Георги се срещнаха с областния управител Стоян Ненчев. Той запозна височайшия си гост с проблемите и особеностите на Област Разград. Разговорите бяха фокусирани върху вярата, традициите, морала, възпитаването на православен дух, опазването на храмовото наследство и върху добрата връзка,  и взаимодействие между светската и църковната власт. Ненчев не пропусна да изрази задоволството си от активността на отец Георги относно решаването на проблемите, свързани с материалната база.

В хода на диалога бе обсъден и проблема, свързан с работата на отец Цоньо в село Осенец. Митрополит Наум изтъкна, че в детайли се е запознал с полученото писмо от областния управител, в което той отправя призив да бъде преразгледано преместването на отец Цоньо на служба в други села. Русенският митрополит информира Стоян Ненчев, че е проучил казуса и счита, че няма причини да бъде ревизирано решението на дядо Неофит за отстраняването на отец Цоньо от служение в храма в село Осенец. Митрополит Наум очаква от него да покаже загриженост и приходни постъпления за църквата.Към началото на страницата