Област Разград се включва в доброволческата инициатива „Да изчистим България заедно“

11.09.2018

   В Областна администрация-Разград започна раздаването на 600 чувала и 1000 чифта ръкавици за доброволците, които ще участват в събота, 15 септември, в осмото издание на организираната от bTV Media Group доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно 2018“.

   Помощните материали се предоставят на общинските администрации, които ги раздават на доброволците. От местните управи предоставиха информация за местата, където ще се чисти в събота.

   В община Исперих местата за почистване са: Градски парк – ул. „Борис Савов“; зелени площи на ул. „Стефан Караджа“, ул. „Васил Левски“ /парк „Владимир Друмев“/, на ул. „Хан Аспарух“ /блок „Кристал“/ и в ж.к. „Васил Априлов“; както и Градски стадион и Местността „Сборяново“.

   В община Самуил се очаква включване на над 150 доброволци. Ангажименти за включване в инициативата са поели: Общинска администрация-Самуил, ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“-с. Самуил и ОУ„Христо Ботев“-с. Владимировци. Почистване ще се извърши в населените места: с.Самуил, с.Пчелина, с.Владимировци, с.Ножарево, с.Богданци, с.Голяма Вода, с.Хърсово, с.Желязковец, с.Хума, с.Богомилци, с.Кривица, както и на местностите „Парка“, „Деведжи“, „Лозята“, „Орта кулак“, „Токат азъ“ в с. Самуил; както и на детски площадки в с.Самуил, с.Хърсово, с.Голяма Вода, с.Владимировци, с.Пчелина.

   В община Цар Калоян ще се почистват централните зони в селата Езерче и Костанденец, а в общинсикя център - по улица „Христо Ботев“ и отсечката за гробищата извън града, в посока гр. Ветово; по улица „Филип Тотю“ - пресечна на ул. „Христо Ботев“; по улица „Русе“ в посока с. Костанденец; Централна зона: пл. „Демокрация“, паркинг, автоспирка, поща и др.

   В община Завет ще се почистват обществени места, паркове, градини, озеленени площи, междублокови пространства, дворове на фирми, училища и детски градини, находящи се на територията на общината. Събраните отпадъци ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград от Общинско предприятие „Воден – 2009“.

   В община Лозница се очаква включване на над 90 доброволци в кампанията „Да изчистим България заедно“. Те ще чистят в 11 населени места. В Бели Лом ще чистят Централна улица „Цариградско шосе“, зелени площи около стадиона и терена около селскостопанския двор. Във Веселина ще чистят зелени площи около ЦДГ„Пролет“ – ул. „Хр. Ботев“ и около ОУ „Иван Вазов - ул. „Хр. Ботев“; в Ловско - зелени площи по ул. „Паркова“ и ул. „Стара планина“; в Манастирци - Зелени площи по ул. „Ал. Стамболийски“; в Гороцвет - улица „Димчо Дебелянов“; в Каменар - зелени площи по улиците „Беласица“ и „Тодювци“; в Синя вода - зелени площи по ул. „Ал. Стамболийски“ и зелени площи на детската градина и около кметството; в Студенец - зелени площи около читалището по ул. „Странджа“ и зелени площи по ул. „Огоста“, в Тръбач- централни части на населеното място и зелени площи по ул. „Венелин“ и ул. „Арда“; в Чудомир - зелени площи около кметството и зелени площи около детска и спортна площадка. В общинския център Лозница ще се чистят междублоковите пространства по ул. „Дружба“, Централен градски парк и малък градски парк.

   В кампанията в областния град Разград ще се включат институциите: Областна администрация-Разград, ТП на НОИ – гр. Разград, Териториално подразделение на НАП – офис Разград, ОДБХ – Разград, Областна дирекция „Земеделие“, училища и неправителствени организации.

   Предвидените места за почистване са: „Младежки парк“ в ЖК„Абритус“; вилна зона „Дянковски път“; местност „Пчелина“ в землището на гр. Разград /зона за спорт и пикник срещу бивш ресторант „Горски кът“/, междублокови пространства, детски площадки и др.

   Служителите в Областна администрация-Разград ще се включат в кампанията като ще почистват в местността „Пчелина“.

   Най-мащабната доброволческа инициатива у нас цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план. Областна администрация-Разград призовава гражданите на региона да се включат в кампанията „Да изчистим България заедно!“.Към началото на страницата