Стоян Ненчев алармира за необходимостта от прочистване на река Хлебаровска в град Цар Калоян

03.06.2014

Той посочи, че по негово настояване, съгласувано с кмета на Община Цар Калоян, вече е изпратено искане до председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за осигуряване на средства за прочистване на дерето по ул. „Хаджи Димитър” и подмостовите пространства на река Хлебаровска

Стоян Ненчев изрази притеснение от състоянието на река Хлебаровска, при което към днешна дата има 2 метра наноси, тиня и кал. Самият той лично е посетил района и алармира за острата необходимост от прочистване коритото на реката.

Той посочи, че по негово настояване, съгласувано с кмета на Община Цар Калоян вече е изпратено искане до председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за осигуряване на средства за прочистване на дерето по ул. „Хаджи Димитър” и подмостовите пространства на река Хлебаровска

От информацията, с която разполага Областният управител до момента количествено-стойностните сметки показват, че няма да има необходимост от голяма сума средства. Стоян Ненчев счита, че от порядъка до около 10 000 лева са достатъчни да бъде изгребано и изчистено коритото на река Хлебаровска. Ненчев изрази надежда, че в Междуведомствената комисия бързо ще бъде разгледана преписката и разчетите, които са представени от Община Цар Калоян ще бъдат приети, за да може Общината в най-кратки срокове да извърши всичко необходимо по изчистване на коритото на реката, като по този начин да бъде премахната реалната опастност от наводнение в Цар КалоянКъм началото на страницата