Областният съвет за развитие на област Разград заседава утре

27.06.2018

   Областният съвет за развитие на област Разград ще проведе редовното си заседание утре, 28 юни, от 11,00 ч. в зала 712 на Областна администрация-Разград.

   В дневния ред на заседанието е включено актуализиране на състава на Областния съвет, приемане на Правилник за устройството и дейността му, както и представяне, обсъждане и приемане на Актуализирания документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област Разград за периода 2018-2020 г. Актуализираният документ ще бъде представен от арх. Белин Моллов – хоноруван преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия и ръководител на екипа експерти от „Институт за управление на програми и проекти“ООД, изготвили документа.

   За участие в заседанието са поканени кметовете на общините от област Разград, представители на Общинските съвети, на синдикатите и на работодателските организации.Към началото на страницата